Wprowadzenie

Historia Grupy BNP Paribas w Polsce z jednej strony wskazuje na to, że warto interesować się rynkami, które mają potencjał do wzrostu, z drugiej zaś uczy cierpliwości i konsekwencji w realizacji celów biznesowych. Pokazuje, jak wykorzystywać trudne warunki rynkowe do skutecznej konsolidacji, ale też potwierdza tezę, że szczęście sprzyja lepszym.

Przejęcie Fortis Banku przez Grupę BNP Paribas nastąpiło bowiem 12 maja 2009 roku, a zatem niewiele po wybuchu kryzysu finansowego. Z kolei drugi istotny krok w ekspansji dokonał się w latach 2014/2015 na skutek przejęcia udziałów w Banku BGŻ od wycofu- jącego się z polskiego rynku Rabobanku. Był to czas niskich stóp procentowych i silnego spadku rentowności działalności bankowej w Polsce.

Ostatni, jak do tej pory, etap ekspansji to przejęcie Sygma Banku, które dokonuje się w momencie wprowadzenia w Polsce podatku bankowego, a tym samym pojawieniu się kolejnego wyzwania dla sektora w zakresie utrzymania rentowności działalności bankowej.

Połączenie Banku BGŻ, BNP Paribas Banku Polska i Sygma Banku było jednym z najwięk- szych, najbardziej kompleksowych w minionych latach. Powstał bank z dużymi ambicjami i apetytem na dalszy rozwój, utrzymujący pozycję lidera w sektorze rolno-spożywczym. Zatem Bank BGŻ BNP Paribas to instytucja uniwersalna, z pełną ofertą produktową dla międzynarodowych oraz polskich korporacji, MŚP, rolników i klientów indywidualnych, obecny w lokalnych społecznościach.

Patrząc w przyszłość można przypuszczać, że trudne otoczenie rynkowe przyspieszy procesy konsolidacyjne w krajowym sektorze bankowym. Szacuje się, że w najbliższych latach nastąpi dalszy spadek liczby dużych uniwersalnych banków komercyjnych. Doce- lowo może nawet jedynie do 5-6 dużych banków, którym towarzyszyć będą mniejsze niszowe, wyspecjalizowane w obsłudze konkretnych obszarów.

Historia ostatnich lat potwierdza skuteczność Grupy, a tym samym pozwala przypusz- czać, że w gronie tym pozostanie BNP Paribas. Jestem przekonany, że proces wyłonienia tych nielicznych zwycięzców będzie bardzo ciekawy i nie jedno nas w nim zaskoczy. Ufam, że doświadczenie i konsekwencja Grupy pozwoli nam ze spokojem i satysfakcją brać udział w tej grze.

Józef Wancer PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS