dziła je w krótkim czasie na skraj bankructwa. Na niewiele zdawały się kolejne odgórnie narzucone transze kredytów. Dopiero przeprowadzenie przez PBR konwersji kredytów i sanacja ich finansów poprawiło sytuację gospodarczą.

Wśród rolników indywidualnych szczególną troską Państwowy Bank Rolny otaczał mieszkańców Ziem Odzyskanych, których wspierano kredytami na zagospodarowanie się, oraz właścicieli gospodarstw rolnych, które zostały zrujnowane podczas wojny. Oprócz kredytów osadniczych oraz kredytów na odbudowę gospodarstw wiejskich i zabudowę poparcelacyjną rolnicy indywidualni mogli również zaciągać inne pożyczki: siewne i nawozowe, udzielane na wiosnę i jesień, a także na elektryfikację wsi. PBR otoczył też troską właścicieli plantacji roślin, głównie przemysłowych. Mimo to pomoc kredytowa państwa dla rolników indywidualnych za pośrednictwem PBR była niewielka. Poza tym na polecenie władz zwierzchnich PBR finansował przemysł rolny, leśnictwo oraz wiele przedsiębiorstw i instytucji ściśle związanych z rolnictwem lub przemysłem rolnym.

Likwidacja PBR

Z czasem Państwowy Bank Rolny podzielił los przedsiębiorstw bankowych w ramach akcji ich dostosowywania do gospodarki komunistycznej. Na podstawie artykułu 28. Dekretu z 25 października 1948 r. o reformie bankowej minister finansów rozporządzeniem z 14 lipca 1950 r. postawił Bank w stan likwidacji39. W I fazie PBR był likwidowany przez Bank Rolny, później przez Bank Gospodarstwa Rolnego. W chwili likwidacji PBR admi- nistrował kilkudziesięcioma tysiącami kredytów krótko-, średnio- i długoterminowych z okresu przedwojennego i okupacyjnego.

Mirosław Kłusek

39. Dz.U. (RP) 1948, nr 52, poz. 412; Dz.U. (RP) 1950, nr 29, poz. 274.