Chronologia

2015 Połączenie BNP Paribas Banku Polska z BGŻ, w wyniku którego powstaje BGŻ BNP Paribas

2014 BNP Paribas staje się większościowym akcjonariuszem BGŻ

2011 Debiut BGŻ na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie BNP Paribas Fortis Polska zmienia nazwę na BNP Paribas Bank Polska

2010 Utworzenie BNP Paribas Real Estate

2009 Po przejęciu Fortis Banku przez BNP Paribas następuje połączenie Fortis Banku Polska S.A. z Dominet Bankiem. Nowo powstały podmiot przyjmuje nazwę BNP Paribas Fortis Polska

2008 Utworzenie BNP Paribas Securities Services

2006 BNP Paribas Polska S.A. staje się oddziałem: BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce Utworzenie Fortis Commercial Finance (zmienił nazwę na BNP Paribas Factor

w 2012 r.)

2001 BNP-Dresdner Bank staje się BNP Paribas Polska S.A.

1999 Société Générale de Banque (obecnie BNP Paribas Fortis) staje się większo- ściowym akcjonariuszem PPA Banku, który w następnym roku zmienia nazwę na Fortis Bank Polska

PPA Bank przejmuje 100% akcji Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego, następnie przemianowanego na Fortis Securities Polska

Utworzenie Sygmy Utworzenie Arval Service Lease Polska

1998 Utworzenie Cetelem Polska Utworzenie UFB Polska (przemianowanego na BNP Paribas Leasing Solutions

w 2010 r.) Utworzenie Cardif Polska

1995 BNP i Dresdner otwierają wspólny oddział w Warszawie Otwarcie Przedstawicielstwa Paribas w Warszawie

1994 Debiut PPA Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zmiana nazwy na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank