Jacek Bartkiewicz

Od kwietnia 2013 r. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. W latach 2002 2013 prezes Zarządu Banku BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas). Przed rozpoczęciem kariery w Banku BGŻ Jacek Bartkiewicz pełnił funkcję m.in. podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, wiceprezesa Banku Śląskiego (obecnie ING Bank Śląski), szefa Rady GPW w Warszawie, wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego, członka Zarządu Związku Banków Polskich, wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

BGŻ: Czas intensywnych zmian

Wywiad z Jackiem Bartkiewiczem

Co spowodowało, że w 2002 roku zdecydował się Pan objąć funkcję Prezesa Zarządu BGŻ S.A.?

Dwie sprawy. Po pierwsze, jako wiceminister finansów i wiceszef Komisji Nadzoru Finan- sowego byłem mocno zaangażowany w próbę restrukturyzacji Banku BGŻ i znalezienia mu miejsca na rynku bankowym. Po drugie, przyjęcie tej funkcji uznałem za praw- dziwe wyzwanie, bo dobrze zdawałem sobie sprawę, że nie będzie to łatwe zadanie. Dałem sobie na początku dwa lata: albo ten bank zrestrukturyzuję i sprywatyzuję, albo zakończę swoją misję, jeśli zobaczę, że podejmowane przeze mnie działania nie przy- noszą efektu.

157H I S T O R I A B G Ż