Jakie były kamienie milowe Pana prezesury, co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie?

Przede wszystkim było to przygotowanie Banku do prywatyzacji. Poza tym sama prywa- tyzacja, restrukturyzacja i rebranding, budowa nowoczesnej sieci detalicznej powstało 180 nowych oddziałów. Było tego sporo.

Kiedy odchodziłem, byłem pewny, że ten Bank nie ma nic pod dywanem , że ma duży potencjał, jest znacznie nowocześniejszy, przygotowany do walki konkurencyjnej i ode- grania istotnej roli na polskim rynku finansowym.

Właśnie, jak ocenia Pan rolę Banku BGŻ dla polskiej gospodarki?

Nasz udział w rynku był w granicach 2 3%. Natomiast szczególną rolę Bank odegrał w zakresie restrukturyzacji i unowocześnienia polskiego rolnictwa, zarówno poprzez kredyty jeszcze przedakcesyjne, jak i potem poprzez dystrybucję środków unijnych na modernizację różnych dziedzin rolnictwa. To spowodowało, że dzisiaj polskie rol- nictwo jest naprawdę nowoczesne, ukierunkowane na eksport, dysponujące wiodącymi na świecie technologiami.

Gdyby mógł Pan cofnąć czas, to jakie inne decyzje podjąłby Pan w BGŻ?

Na pewno kilka decyzji personalnych, zwłaszcza z lat 2006 2010. Wcześniej nie bardzo miałem możliwość. Bank był pod dominacją państwową, czyli obowiązywała ustawa kominowa , i mogłem pozyskać tylko takich menedżerów, którzy zgadzali się na raczej niewysokie uposażenia. Wydaje mi się, że w ramach tych ograniczeń udało mi się wtedy wybrać najlepszych. Natomiast w kolejnej fazie kilka decyzji personalnych skorygo- wałbym, bo opóźniły one rozwój Banku w niektórych obszarach, zwłaszcza w Detalu.

Czy zmiany właścicielskie na przestrzeni ostatnich lat były korzystne dla Banku?

Myślę, że tak. Państwo nie mogło już wesprzeć Banku w sensie pomocy publicznej, bo takie są przepisy unijne. Trzeba pamiętać, że oprócz wypracowanych zysków były dwie operacje, kiedy to inwestorzy dosypali kapitału. Dzięki temu Bank mógł się rozwijać i spełniać wszystkie normy nadzorcze.

DEBIUT BANKU BGŻ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W WARSZAWIE, 2011 R.

JACEK BARTKIEWICZ, PREZES BANKU BGŻ, ORAZ LUDWIK SOBOLEWSKI,

PREZES GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

IPO OF BGŻ, 2011

JACEK BARTKIEWICZ - PRESIDENT OF BGŻ AND LUDWIK SOBOLEWSKI,

PRESIDENT OF WARSAW STOCK EXCHANGE

163H I S T O R I A B G Ż