Nabycie BGŻ

W 2009 r. Grupa przejęła Fortis Bank w Belgii wraz z jego spółkami zależnymi w Luk- semburgu i w Polsce. W konsekwencji postanowiła kierując się ambicją zbudowania w Polsce silnego banku uniwersalnego przeprowadzić fuzję banków: Dominet Banku i Fortis Banku Polska (FBP), działających na polskim rynku, aby być lepiej przygotowaną w razie pojawienia się ewentualnego problemu z płynnością.

Pierwsza restrukturyzacja, która miała miejsce w latach 2009 2012, objęła połączenie dwóch banków, przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego prowa- dzonego przez BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce (w tym wybranej grupy 350 klientów korporacyjnych Oddziału) oraz zakup spółki leasingowej przez FBP w celu integracji działalności leasingowej. Nowy połączony bank działał od 2011 r. pod zmienioną marką i nazwą BNP Paribas Bank Polska, kontynuując transformację z banku obsługującego głównie klientów firmowych i zamożnych klientów indywidualnych w bank uniwersalny.

Niestety na nowy podmiot przypadała stosunkowo niewielka część rynku (rzędu 1,5%), a wobec niesprzyjających warunków rynkowych nie był w stanie osiągnąć masy kry- tycznej, działając na wysoce konkurencyjnym rynku.

W Paryżu Jean-Laurent Bonnafé, prezes BNP Paribas, analizował sytuację w Polsce i doszedł do wniosku, że zgodnie ze strategią Grupy konieczny będzie zakup banku w Polsce, aby uzyskać udział w rynku na poziomie ok. 5%, tj. próg, od którego przedsię- wzięcie może być opłacalne i dalej się rozwijać. Ta decyzja strategiczna została podjęta w chwili, gdy system bankowy przechodził proces zmian. Po fali prywatyzacji w latach 1990 2000 na rynku funkcjonowała duża liczba średniej wielkości banków, co zapowia- dało zmiany w kierunku konsolidacji sektora, a wiele międzynarodowych banków w tym Santander i UniCredit interesowało się polskim rynkiem.

W 2010 r. pojawiła się możliwość zakupu Banku Zachodniego WBK (BZ WBK). BNP Paribas był wśród potencjalnych nabywców, ale ostatecznie został wybrany Santander. Dla BNP Paribas była to porażka, ale nie wpłynęła ona w żaden sposób na orientację strategiczną określoną w poprzednim roku. Bank zbadał szereg innych banków z perspektywy prze- jęcia, jednak wszystkie z nich były zbyt małe.

Wówczas dość nieoczekiwanie pojawiła się oferta sprzedaży BGŻ. Rabobank posiadał pakiet akcji BGŻ od 2004 r., akcjonariuszem większościowym został w 2010 r., a rok póź- niej po nabyciu pakietu 25% nadal pozostających w rękach Skarbu Państwa RP stał

JEAN-LAURENT BONNAFÉ PREZES ZARZĄDU BNP PARIBAS

JEAN-LAURENT BONNAFÉ CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF BNP PARIBAS

169H I S T O R I A B G Ż