1991 Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Enterprise Credit Corp zostają nowymi akcjonariuszami Krakowskiego Towarzystwa Bankowego, które zmienia nazwę na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie (PPA Bank)

1990 Utworzenie Krakowskiego Towarzystwa Bankowego

1975 Utworzenie Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w wyniku połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych

Otwarcie Przedstawicielstwa BNP w Warszawie

1950 Utworzenie Banku Rolnego

1923 Utworzenie Powszechnego Banku Związkowego w Polsce

1919 Utworzenie Polskiego Państwowego Banku Rolnego. Zmiana nazwy na Państwowy Bank Rolny w 1921 r.

Utworzenie Banku Francusko-Polskiego