się wyłącznym właścicielem BGŻ. W 2013 r. ta strategia uległa zmianie i Rabobank podjął decyzję o sprzedaży swojego udziału, co spotkało się z powszechnym zaskoczeniem. Decyzja została ogłoszona w kwietniu 2013 r.

BNP Paribas szybko przeanalizował sytuację: Bardzo szybko się zmobilizowaliśmy wokół tej szansy, w której od razu dostrzegliśmy znaczne korzyści. Sieć BGŻ, dobrze rozwinięta w średnich i małych miastach, z doświad- czeniem w zakresie agrobiznesu i odpowiednią zdolnością wprowadzania innowacji w dziedzinie bankowości internetowej, dobrze uzupełniała sieć BNP Paribas Polska, bar- dziej miejską. Ponadto BGŻ był dwa razy większy i dysponował solidną bazą klientów indywidualnych oraz znajdował się w bardzo zdrowej sytuacji w zakresie ryzyka dzięki rygorystycznemu zarządzaniu prowadzonemu przez jego akcjonariusza. Wszystko to powodowało, że nasze podejście do tej szansy było bardzo pozytywne tłumaczył Jean- -Paul Sabet, zastępca Dyrektora Międzynarodowej Bankowości Detalicznej BNP Paribas.

Natychmiast zostały nawiązane kontakty w Polsce, ale w czerwcu 2013 r. bankowi dano do zrozumienia, że polskie władze zdają się faworyzować polskie rozwiązanie, co ozna- czało zamknięcie drogi do tej akwizycji. Jednak miesiąc później bank dowiedział się, że inny duży bank międzynarodowy bada możliwość złożenia oferty dotyczącej BGŻ. Oka- zało się, że polskie rozwiązanie nie mogło zostać wystarczająco szybko zrealizowane i można było wznowić starania. Analiza due diligence potwierdziła, że BGŻ jest zdrowym bankiem, i prezes BNP Paribas dał zielone światło do podjęcia negocjacji.

Na spotkaniu z Rabobank w listopadzie 2013 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie ceny sprzedaży, a transakcję sfinalizowano w ciągu dwóch tygodni.

Jean-Paul Sabet wyjaśnił czynniki, które doprowadziły do udanego przeprowadzenia przejęcia: Wcześniej spotkały nas niepowodzenia i wyciągnęliśmy z nich lekcję. Ale przede wszystkim byliśmy naprawdę zdeterminowani, gdyż to nabycie było strategiczne (udział w rynku, komplementarność), a Polska stawała się oczywistym wyborem ze względu na jej wielkość i rozwój. Poza tym myślę, że BNP Paribas może się pochwalić prawdziwym profesjonalizmem, jeśli chodzi o nabycia i integrację.

W grudniu 2013 r., gdy ogłoszono nabycie (z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez polski organ nadzoru), Berry Marttin, członek Komitetu Wykonawczego w Rabobank, oświad- czył: Cieszymy się, że silny i renomowany bank BNP Paribas będzie mógł umacniać silną pozycję Banku BGŻ jako uniwersalnego banku komercyjnego. Dla Rabobanku było bardzo ważne znalezienie solidnego partnera, który będzie mógł dalej rozwijać ambicje BGŻ.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO BNP Paribas, przypomniał przy tej okazji o strategicznym wymiarze tego nabycia:

171H I S T O R I A B G Ż