Gorąco witamy wszystkich pracowników i klientów Banku BGŻ w naszej Grupie. Wspo- mogą oni świetną pracę już teraz wykonywaną przez nasze zespoły w BNP Paribas Polska, które odegrały kluczową rolę w dotychczasowym sukcesie naszej spółki zależnej. Akwizycja Banku BGŻ stanowi ważny krok w kierunku uzyskania krytycznej wielkości w Polsce. Transakcja zapewni Grupie BNP Paribas pozycję podmiotu stanowiącego punkt odniesienia w polskim sektorze bankowym.

Prezes Banku BGŻ Józef Wancer z radością przyjął wejście BNP Paribas: Cieszę się, że BNP Paribas i Rabobank tak szybko osiągnęły porozumienie. Kiedy strony będą ubiegać się o uzyskanie zgód regulacyjnych, bank będzie starał się skapitalizować swoje silne umiejętności i szerokie możliwości w ramach stabilnej, wiodącej grupy ban- kowej w Europie.