1975

Prezes Zarządu / President of the Management Board: Romuald Harasimowicz (do rezygnacji 1 grudnia 1980 r.) Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Andrzej Gilarski do spraw BS (zm. 10 grudnia 1978 r.) Józef Kozioł (do 25 stycznia 1980 r.) Stanisław Pichula (do 1980 r.) Andrzej Sztutas (zm. 10 sierpnia 1979 r.) Bogdan Władoń Od 1 grudnia 1980 r. do 31 marca 1983 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Bogdan Władoń. 16 marca 1981 r. na funkcję wiceprezesa został powołany Jan Socha i sprawował ją do 31 stycznia 1984 r. From 1 December 1980 to 31 March 1983 the function President of the Management Board was discharged by Bogdan Władoń. On 16 March 1981 Jan Socha was appointed to the function vice-president and discharged it till 31 January 1984.

Członkowie Zarządu / Management Board Members: Janusz Cichosz (wiceprezes BGŻ od 1 sierpnia 1980 r. do 31 marca 1983 r., a od tego momentu do 25 lutego 1994 r. Prezes Zarządu BGŻ) Tadeusz Wyszomirski (wiceprezes BGŻ od 1980 r. do momentu przejścia na emeryturę w dniu 29 marca 1991 r.) Jan Sudoł (wiceprezes BGŻ w okresie 1980 1981)

1983

Prezes Zarządu / President of the Management Board: Jan Cichosz Wiceprezesi Zarzadu / Vice-Presidents: Eugeniusz Jabłoński Leszek Wiśniewski Tadeusz Wyszomirski Członkowie Zarządu / Management Board Members: Zygmunt Drzażdżyński Tadeusz Dziadecki Adam Hromiak Józef Mitura Henryk Świaniarski

ZARZĄD BGŻ W LATACH 1975 1998

BGŻ MANAGEMENT BOARD IN 1975-1998

174 T H E H I S T O R Y O F B G Z / H I S T O R I A B G Ż