1991

Prezes Zarządu / President of the Management Board: Janusz Cichosz Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Bohdan Kosiński Michał Machlejd Leszek Wiśniewski Członkowie Zarządu/ Management Board Members: Krystyna Kupecka Irena Muszyńska

1992

Prezes Zarządu / President of the Management Board: Janusz Cichosz Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Bohdan Kosiński (do 27 kwietnia 1993 r.) Michał Majchled (do 27 kwietnia 1993 r.) Leszek Wiśniewski Andrzej Jankowski (do 27 kwietnia 1993 r.) Krystyna Majerczyk-Żabówka (od 27 kwietnia 1993 r.)

Członkowie Zarządu / Management Board Members: Krystyna Kupecka Irena Muszyńska

1994

do 9 września 1994 r. Prezes Zarządu / President of the Management Board: Janusz Cichosz (do 25 lutego 1994 r.) Kazimierz Olesiak (od 25 lutego 1994 r.) Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Stefan Gut Krystyna Majerczyk-Żabówka Leszek Wiśniewski Andrzej Jankowski (do 25 lutego 1994 r.) Członkowie Zarządu / Management Board Members: Irena Muszyńska Krystyna Kupecka (do 25 lutego 1994 r.)

9 września 1994 r. BGŻ przekształcony w spółkę akcyjną / On 9 September 1994 BGŻ transformed into a joint stock company

175H I S T O R I A B G Ż / T H E H I S T O R Y O F B G Z