Prezes Zarządu / President of the Management Board: Kazimierz Olesiak Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Ryszard Tupin Agenor Gawrzyał Krystyna Majerczyk-Żabówka Andrzej Zawadzki Członkowie Zarządu / Management Board Members: Jerzy Busz Stefan Gut

1995

Prezes Zarządu / President of the Management Board: Kazimierz Olesiak Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Władysław Kulczycki (od 1 maja 1995 r.) Ryszard Tupin (do 30 września 1995 r.) Krystyna Majerczyk-Żabówka Andrzej Szczepek (od maja 1995 r.) Agenor Gawrzyał (do 30 kwietnia 1995 r.) Andrzej Zawadzki (do 1 maja 1995 r.) Członkowie Zarządu / Management Board Members: Andrzej Busz (główny księgowy BGŻ) Andrzej Zawadzki (od 1 maja 1995 r.) Stefan Gut (do 30 kwietnia 1995 r.)

1996

Prezes Zarządu / President of the Management Board: Kazimierz Olesiak Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Jarosław Biernacki Władysław Kulczycki Krystyna Majerczyk-Żabówka Andrzej Szczepek Członkowie Zarządu / Management Board Members: Jerzy Busz (główny księgowy) Andrzej Zawadzki

1997

Prezes Zarządu / President of the Management Board: Kazimierz Olesiak Wiceprezesi Zarządu / Vice-Presidents: Krystyna Majerczyk-Żabówka (I wiceprezes) Jarosław Biernacki Stanisław Kowalczyk Władysław Kulczycki Członkowie Zarządu / Management Board Members: Jerzy Busz Andrzej Zawadzki

176 T H E H I S T O R Y O F B G Z / H I S T O R I A B G Ż