Polski sektor bankowy

Reforma polskiego systemu bankowego w 1989 r. doprowadziła do utworzenia 9 banków świadczących usługi o charakterze uniwersalnym, z których każdy obejmował jeden region, oraz 6 dużych banków specjalistycznych. Poza tym w Polsce pojawiło się wiele banków zagranicznych, które albo samodzielnie uzyskały licencję bankową, albo nabyły pakiet akcji w istniejącym banku. Utrzymywały się jednak pewne ograniczenia spowalniające ekspansję zagranicznych banków w Polsce: w 1991 r. zamrożono udzielanie nowych licencji, a obejmowanie pakietów akcji powyżej 10% wymagało zgody polskiego banku centralnego.

Jednak gospodarcza i finansowa sytuacja Polski pozostawała napięta do 1991 r., kiedy nastąpiła restrukturyzacja polskiego zadłużenia94. Spłata tego długu stała się tym bardziej istotna, że kraj pogrążał się w recesji. Polska wróciła do poziomu PKB z 1990 r. dopiero po 5 latach. Restrukturyzacja obejmowała anulowanie 50% zadłużenia dwustronnego wobec wierzycieli z Klubu Paryskiego. Wierzyciele chcieli w ten sposób pomóc prozachodniemu rządowi i prezydentowi Lechowi Wałęsie, którzy właśnie doprowadzili do wystąpienia Polski z Układu Warszawskiego, sojuszu wojskowego państw bloku radzieckiego.

BNP jako bank prowadzący lub uczestnik brał udział w wielu znacznych transakcjach finansowych. Było to np. finansowanie kontraktu na informatyzację polskiego Mini- sterstwa Finansów w celu umożliwienia pobierania podatku od towarów i usług (VAT). W 1993 r. BNP i Dresdner Bank podpisały umowę o współpracy ze spółką Hejka Michna w zakresie prywatyzacji polskiego przemysłu oraz świadczenia usług doradztwa dla nie- mieckich i francuskich przedsiębiorstw pragnących rozpocząć działalność w Polsce.

Pod koniec 1994 r. Dresdner Bank i BNP uzyskały zgodę na utworzenie banku komercyj- nego w Warszawie i w ten sposób rok później powstała spółka joint-venture BNP-Dresdner Bank Polska95. Nowy bank współpracował z przedsiębiorstwami francuskimi, niemieckimi i międzynarodowymi oraz kilkoma dużymi przedsiębiorstwami polskimi. Spółka, którą kierował Bernard Robinet, zatrudniała 37 pracowników, w tym czworo oddelegowanych do Polski Francuzów i czworo Niemców. W 1996 r. otwarte zostały oddziały w Poznaniu i Katowicach.

W marcu 1996 r. BNP nabył 80% spółki Eurofund Management Polska, której zadaniem było przygotowanie najważniejszych polskich przedsiębiorstw do ich przyszłej prywatyzacji.

Spółka joint-venture BNP-Dresdner Bank Polska, którą kierowali Pierre Gauthier i Rolf Michel, odnotowała bardzo dobry rok 1997 wtedy bowiem do Polski wchodzi blisko 90 przedsiębiorstw francuskich. Rok wcześniej Saint-Gobain, gigant na rynku produkcji szkła, nabył spółkę Polflot, a Gullfiber dwa polskie zakłady wytwarzające szkło, stając się tym samym największym inwestorem w Polsce w 1996 r. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce pod koniec lat 90. XX w. utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie: w 1999 r. stanowiły 36% wszystkich inwestycji realizowanych w Europie Środ- kowej i Wschodniej.

W tym okresie realizowano wiele transakcji finansowych, takich jak: finansowanie projektu Nowogrodzka 68 (w 1996 r. bank BNP-Dresdner Bank Polska był jedynym organizatorem finansowania na kwotę 10 mln dolarów),

94. Polska od lat 70. XX w. bardzo zadłużała się za granicą i na koniec 1990 r. kwota zadłużenia sięgała 48 mld dolarów, co stanowiło 78% PKB. 68% tej kwoty to dług zaciągnięty z gwarancjami państwa w 16 krajach.

95. BNP-Dresdner Bank Polska wraz z takimi bankami jak Citibank, Creditanstalt-Bankverein z Austrii oraz Westdeutsche Landesbank Girozentrale z Niemiec jako pierwszy otrzymał taką licencję.

ROLF MICHEL I PIERRE GAUTHIER,

BNP DRESDNER BANK (POLSKA), 1997 R.

ROLF MICHEL AND PIERRE GAUTHIER,

BNP DRESDNER BANK (POLSKA) - 1997

183P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A