SPOJRZENIE ZE STRONY BELGIJSKIEJ: GÉNÉRALE DE BANQUE INWESTUJE W PPAB (PIERWSZY POLSKO-AMERYKAŃSKI BANK) (1997)

W 1996 r. Générale de Banque postanowił rozpocząć działalność w Polsce na wzór swoich głównych konkurentów w Belgii: Kredietbank i BBL. W celu znalezienia banku, który można byłoby przejąć, Générale de Banques zwrócił się do banku emisyjnego NN. Rothschild & Sons Ltd, który z kolei korzystał przy wykonaniu zlecenia z usług banku emisyjnego Access Ltd. Générale de Banque koncentrował się na badaniu spółek, których aktywa netto wynosiły od 10 do 70 mln dolarów (do 19. do 51. miejsca pod względem wielkości w Polsce).

W grudniu 1996 r. określone zostały trzy potencjalne podmioty do przejęcia: BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), BISE (Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) oraz PPAB (Pierwszy Polsko-Amerykański Bank). Dyrekcja Générale de Banque dość szybko doszła do wniosku, że PPAB, który się cieszył dobrą reputacją na rynku międzybankowym, byłby doskonałym narzędziem do rozpoczęcia działalności w Polsce. Był to bank średniej wiel- kości (zajmował 35. miejsce na polskim rynku), który dysponował siecią 7 oddziałów oraz 21 biur kredytowych na terenie całego kraju. Bank zatrudniał 300 pracowników, a jego wskaźnik rentowności kapitału własnego sięgał 23%.

PPAB był jeszcze bardzo młodą firmą, powstałą w 1990 r. na fali przedsiębiorczości, która się pojawiła po upadku władzy komunistycznej, z inicjatywy Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) funduszu stworzonego przez Państwo Polskie, które chciało pobudzić finansowanie nowych przedsiębiorstw w Kra- kowie (3. pod względem wielkości polskim mieście). Pierwotnie nazwa spółki brzmiała Krakowskie Towarzystwo Bankowe.

W 1991 r., kiedy amerykański fundusz przedsiębiorczości Polish-American Enterprise Fund (PAEF) został akcjonariuszem strategicznym, nazwę spółki zmieniono na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie. Fundusz ten, finansowany przez Kongres USA, chciał wspierać gospodarkę rynkową w Polsce poprzez udział w finansowaniu małych przedsiębiorstw96. Aby móc skorzystać z finansowania ze środków amerykańskich, nowa instytucja nie mogła mieć żadnych związków z poprzednim ustrojem 97.

W 1994 r. bank po raz kolejny zmienił nazwę, stając się Pierwszym Polsko-Amerykań- skim Bankiem S.A. (PPAB). W porównaniu z konkurencją bank ten charakteryzował się podejściem bardziej liberalnym i zorientowanym rynkowo. Rekrutował bardzo młodych pracowników i wyspecjalizował się w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. W 1995 r. bank przejął aktywa Enterprise Credit Corporation (ECC), spółki zależnej PAEF, która udzielała polskim małym i średnim przedsiębiorstwom kredytów dolarowych

96. W 1997 r. PAEF był 3. pod względem wielkości inwestorem w Polsce z inwestycjami na kwotę 0,5 mld dolarów.

97. Une banque différente, w: Fortis Tribune , kwiecień 2006, s. 11.

191P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A