W lipcu 1998 r. Générale de Banque planował zwiększyć swój pakiet w PPAB poprzez nabycie 6,5% kapitału należącego do japońskiej grupy Nomura International. Na mocy porozumienia z listopada 1997 r. akcjonariusze amerykańscy zgłosili veto wobec tej transakcji. Od tamtej pory Générale de Banque planował przyspieszone nabycie 48% akcji należących do samych Amerykanów.

Luc Delvaux otrzymał upoważnienie do negocjowania zakupu z Robertem G. Farisem, prezesem PAEF. Stwierdził, że amerykański fundusz nie miał długoterminowego planu rozwoju PPAB. Faris rozważał wyjście z polskiego banku albo dlatego, że chce oddać Senatowi amerykańskiemu wypłacone zaliczkowo środki w kontekście amerykańskich dyskusji politycznych, o których wiemy , albo dlatego, że się obawiał spadku marż zysków banków w Polsce100.

Pomimo wysokiej ceny żądanej przez fundusze amerykańskie PAEF i ECC negocjacje nadal trwały, ponieważ uznano, że nabycie banku w Polsce było w strategicznym interesie Générale de Banque. Poza tym konkurencja międzynarodowa w zakresie nabywania pol- skich banków się nasilała i ubywało interesujących możliwości zakupu.

23 lutego 1999 r. Générale de Banque kupił 58,8% akcji należących do dwóch funduszy amerykańskich, zwiększając tym samym swój pakiet akcji do 68,5%.

Po tej transakcji Générale de Banque chciał przeprowadzić ofertę publiczną na zakup kapitału PPAB, ale polski nadzór rynku był temu niechętny. Zgoda na publiczną ofertę akcji PPAB na warszawskiej giełdzie została ostatecznie udzielona dopiero w listopadzie 1999 r. Belgowie nabyli wówczas 98% kapitału polskiego banku101. Joseph S. Conti, oby- watel amerykański, pozostał tymczasowo prezesem Zarządu.

Tymczasem Générale de Banque połączył się z innymi instytucjami finansowymi, w tym CGER, tworząc Fortis Bank. W grudniu 1999 r. zgłoszona zostaje propozycja zmiany nazwy PPA Bank na Fortis Bank Polska. Zmiana ta wchodzi w życie w 2000 r. Wtedy też bank wyprowadza się z Krakowa do Warszawy do tymczasowej siedziby przy ulicy Marynar- skiej.

100. Notatka Luca Delvaux do członków zarządu J.J. Verdickt i J. Tack, załącznik do protokołu z posiedzenia zarządu z 22 lipca 1998 r.

101. W 2005 r. Narodowy Bank Polski wystąpił do Fortis Banku o zmniejszenie pakietu posiadanych akcji z 99,10% do 75%, powołując się na fakt, że 80% polskich banków znajdowało się w rękach właścicieli zagranicznych.

PROSPEKT DOTYCZĄCY WPROWADZENIA PPA NA GIEŁDĘ, 1994 R.

INFORMATION LEAFLET ON THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF PPA

SHARES IN 1994

195P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A