Rozwój Fortis Banku Polska w latach 1999 2007

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

[FTE]

12-200706-200712-200606-200612-200506-2005

907 991

1,175

1,389 1,524

1,695 1,839

E S T IM

A T E D

P L A N N E D

Zachęcany przez spółkę matkę Fortis Bank Polska (FBP) dążył do zbudowania pozycji ważnego gracza w polskiej gospodarce. Szacuje się, że przed 2008 r. spółka miała tempo wzrostu trzykrotnie szybsze niż polski sektor bankowy ogółem.

W 1999 r. bank nabył spółkę Pioneer Polski Dom Maklerski S.A., która przekształciła się w Fortis Private Investments Polska.

W 2001 r. przeorganizowano departament bankowości komercyjnej FBP. W 2006 r. miał ponad 1500 klientów, z czego około połowę stanowili Polacy. Wtedy też działało już osiem centrów biznesowych. Centra biznesowe na Śląsku i w Warszawie zostały zresztą wyróż- nione podczas Dni Bankowości Komercyjnej Fortis Banku w 2006 r.

W 2005 r. wprowadzono nową linię biznesową Private Banking (bankowości dla zamoż- nych klientów indywidualnych), a spółka Fortis Private Investments otworzyła w 2005 r. pierwsze przedstawicielstwo. Wiceprezes FBP Bartosz Chytla określił cel banku jako wzrost szybszy niż na rynku ogółem (25 35% rocznie) poprzez kierowanie się do najatrakcyjniejszych segmentów, takich jak klienci usług personal banking i najlepsze małe przedsiębiorstwa, a także poprzez rozwój wewnętrznych i zewnętrznych kanałów dystrybucji 102.

Możliwości wzrostu były znaczne: pięć największych banków w kraju kontrolowało zale- dwie 49% rynku w porównaniu z 84% w Belgii, a liczba oddziałów banku przypadających na jednego mieszkańca w Polsce była jedną z najniższych w Unii Europejskiej.

Jednak to działalność detaliczna była pod względem proporcji najważniejsza w ramach FBP. Podjęto specjalne wysiłki w zakresie kredytów dla klientów indywidualnych. Fortis

102. Fortis Tribune , październik 2006, s. 12.

197P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A