INWESTOWANIE TO SZTUKA PATRZENIA W PRZYSZŁOŚĆ .

W TEJ REKLAMIE Z 2007 R., PRZEZNACZONEJ NA RYNEK

POLSKI, FORTIS BANK JEST PORÓWNANY DO POCIĄGU TGV

O FUTURYSTYCZNYM DESIGNIE. OGROMNE PLAKATY REKLAMOWE

ZOSTAŁY UMIESZCZONE W WITRYNACH ODDZIAŁÓW BANKU

INVESTING IS THE ART OF ANTICIPATING THE FUTURE.

IN THIS 2007 ADVERTISEMENT AIMED AT THE POLISH MARKET,

FORTIS IS ASSOCIATED WITH A HIGH-SPEED TRAIN

OF FUTURISTIC DESIGN. HUGE STICKERS WERE PLACED

ON THE FAÇADES OF BRANCHES

REKLAMA FORTIS BANKU POLSKA WYEMITOWANA W 2000 R., ZAADRESOWANA DO

MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: DLA FIRMY ZROBISZ WSZYSTKO? MY TEŻ. DLA TWOJEJ

THIS FORTIS BANK POLSKA ADVERTISEMENT PUT OUT IN 2000 IS AIMED AT SMALL

BUSINESSES: YOU D DO ANYTHING FOR YOUR BUSINESS. SO WOULD WE. FOR YOURS.

JEJ ZNAJOMY CZEKA. BĘDĄ MÓWIĆ O PIENIĄDZACH :

PROWOKUJĄCA KAMPANIA REKLAMOWA FORTIS BANKU POLSKA

PRZEZNACZONA NA RYNEK KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH,

W SZCZEGÓLNOŚCI TYCH O WYSOKICH DOCHODACH

HER FRIEND IS WAITING. TO TALK ABOUT MONEY. AN EYE-

CATCHING CAMPAIGN BY FORTIS BANK POLSKA TARGETING THE

INDIVIDUAL CUSTOMER MARKET, ESPECIALLY HIGH-INCOME

CLIENTS. THE PERSONAL BANKER IS A FRIEND WHOM YOU LOOK

FORWARD TO MEETING