W październiku 2006 r. Fortis Bank przejął kontrolę nad spółką Dominet, która zajmowała 41. miejsce na polskim rynku bankowym. Wcześniej spółka ta była własnością rodziny Cacek (50,1%) i Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners (49,9%). Dominet to polski bank detaliczny, który oferował szeroki zakres produktów bankowych i zatrud- niał 806 pracowników. Bank miał około 250 000 klientów i prowadził sieć 152 oddziałów obejmujących teren całej Polski (zasadniczo były to franczyzy), a specjalizował się w kre- dytach konsumpcyjnych (zwłaszcza na zakup samochodów). Spółka posiadała szybko rosnący portfel pożyczek gotówkowych i utrzymywała relacje z ponad 2000 dystrybu- torów samochodów, w tym z Autotu największą polską siecią sprzedawców samo- chodów używanych103.

Przed przystąpieniem do nabycia spółki Dominet, w marcu 2007 r., Fortis Bank Polska podjął szereg zobowiązań w stosunku do polskich władz finansowych: zostało uzgod- nione, że Fortis Bank Polska pozostanie na giełdzie co najmniej do 2011 r., że pozostanie spółką zależną (a nie oddziałem) oraz że członkami Zarządu i Rady Nadzorczej będą albo Polacy, albo osoby znające polski rynek bankowy. Dominet Bank i Fortis Bank Polska nie będą mogły się połączyć przed upływem 4 lat.

Fuzja operacyjna pomiędzy Dominet Bankiem a FBP została z powodzeniem sfinalizowana w lipcu 2009 r. Wszystkie oddziały były od tej pory dostępne dla klientów obu banków, a elektroniczne systemy bankowe zostały ze sobą połączone. Klienci mogli wykonywać transakcje bankowe w około 270 oddziałach nowo powstałego podmiotu. 39 spośród tych oddziałów proponowało produkty personal banking (dla zamożnych klientów indywidu- alnych), np. produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, oraz produkty skierowane do MŚP. Dużymi przedsiębiorstwami zajmowało się osiem Centrów Biznesowych. FBP i Dominet Bank wspólnie obsługiwały 400 000 klientów i zatrudniały ponad 2 600 osób104.

103. Fortis Tribune , wywiad: Marc Luet, prezes Fortis Consumer Group.

104. L intégration de Fortis Banque et de Dominet est achevée, w: Transition Tribune , wydanie specjalne z września 2009.

W 2007 R. FORTIS BANK POLSKA JEST GŁÓWNYM SPONSOREM

PÓŁMARATONU 4ENERGY, KTÓRY ODBYWA SIĘ POD KONIEC WRZEŚNIA,

I W KTÓRYM BIERZE UDZIAŁ 6000 OSÓB

IN 2007, FORTIS BANK POLSKA WAS THE MAIN SPONSOR OF

THE 4ENERGY HALF-MARATHON HELD IN LATE SEPTEMBER WITH

6,000 RUNNERS TAKING PART

BIULETYN WEWNĘTRZNY DOMINET BANKU, CZERWIEC 2000 R.

IN-HOUSE MAGAZINE OF DOMINET JUNE 2000

W PAŹDZIERNIKU 2006 R. FORTIS ZWIĘKSZA SWÓJ UDZIAŁ W RYNKU

POLSKIM PRZEZ ZAKUP DOMINET BANKU, BANKU DETALICZNEGO

WYSPECJALIZOWANEGO W KREDYTACH KONSUMPCYJNYCH

I SAMOCHODOWYCH, POSIADA JĄCEGO 152 ODDZIAŁÓW

I ZATRUDNIA JĄCEGO 806 PRACOWNIKÓW

IN OCTOBER 2006, FORTIS STEPS UP ITS PRESENCE IN POLAND BY

ACQUIRING DOMINET, A RETAIL BANK SPECIALISING IN CONSUMER

CREDIT, ESPECIALLY AUTO LOANS, WITH 152 BRANCHES AND 806 STAF

201P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A