Od kryzysu z 2008 r. do ożywienia

W 2009 r. zawirowania kryzysu gospodarczego dotknęły działalność w zakresie banko- wości detalicznej w Polsce. Kryzys zaważył na wzroście gospodarki kraju. Fortis Bank dostosował wtedy swoją strategię, aby nie zmniejszać skali działalności, ale zorgani- zować ją w sposób umożliwiający zrównoważony wzrost 105.

Zresztą kryzys z 2008 r. wstrząsnął też samą spółką matką. Obecność Fortis Banku w Polsce odegrała pozytywną rolę w przejęciu grupy Fortis Banku przez BNP Paribas. Hervé Gouëzel, kierujący misją zbliżenia banku belgijskiego z francuskim, docenił szansę, jaką była obecność Fortis Banku w Polsce: Pragniemy uczynić ten obszar miejscem istot- nych inwestycji wokół tego, co Fortis już tu stworzył 106.

W maju 2011 r. polska spółka zależna banku rozpoczęła działalność jako BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jean-Louis Moreau René Brion

Geoffroy de Lassus

105. Fortis Tribune , luty 2009, wywiad: Camille Fohl, dyrektor międzynarodowej bankowości detalicznej.

106. Fortis Tribune , kwiecień 2009.