Obecnie w skład Grupy BNP Paribas w Polsce wchodzą: BGŻ BNP Paribas, bank uni- wersalny z pięcioma odrębnymi liniami biznesowymi obsługującymi różne segmenty klientów: bankowość detaliczna, finanse osobiste, Agro i MŚP, korporacje i CIB. Grupa prowadzi także działalność poprzez szereg specjalistycznych spółek będących podmio- tami zależnymi BGŻ BNP Paribas (Factoring, Asset Management) lub innych podmiotów z Grupy BNP Paribas (Arval, Leasing, Cardif, Real Estate i Securities Services). Dzięki takiej strukturze klienci lokalni uzyskują szeroką gamę rozwiązań finansowych podobnych do asortymentu produktów i usług, jakie oferuje Grupa na swoich głównych rynkach Europy Zachodniej, takich jak: Francja, Belgia i Włochy, któremu nie dorównują inne instytucje finansowe w Polsce.

Pion Bankowości Detalicznej

Pion Bankowości Detalicznej BGŻ BNP Paribas stanowi kręgosłup bankowości uniwer- salnej Grupy w Polsce. Z ponad 3000 pracownikami obsługującymi ponad 1,6 mln klientów w tym klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców, małe firmy i rolników Pion Bankowości Detalicznej odpowiada za ponad połowę wszystkich przychodów i kredytów BGŻ BNP Paribas. Kanały dystrybucji Pionu Detalicznego: Sieć ponad 500 placówek we wszystkich regionach Polski, ze szczególnie silną obec- nością w małych i średnich miejscowościach, wynikającą z historii rozwoju BGŻ. Sieć ta, zarządzana przez dziewięciu dyrektorów regionalnych, zapewnia fizyczną bliskość Banku z klientami. Centrum Kontaktowe obsługiwane przez Pion Finansów Osobistych. Strona internetowa (www.bgzbnpparibas.pl) plus szeroka gama aplikacji mobilnych, które obecnie odgrywają kluczową rolę zarówno w sprzedaży, jak i w obsłudze, ponieważ Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych rynków w Europie pod względem ban- kowości cyfrowej. Ponad 500 bankomatów.

Jesteśmy bankiem z ponad 100-letnią historią działania w Polsce, o silnych lokalnych korzeniach. Nasz szczególny charakter wyraża nasza misja: oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomagają naszym klientom zmieniać ich świat i wspierają lokalną gospodarkę. Jako bank uniwersalny, z pełną ofertą produktową dla międzynarodowych oraz polskich korporacji, MSP, rolników i klientów indywidualnych, działamy w sposób społecznie odpowiedzialny, rentowny i efektywny. Naszym klientom i pracownikom gwarantujemy zrównoważony rozwój i wsparcie w zmieniającym się świecie.

Tomasz Bogus, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas

TOMASZ BOGUS, PREZES ZARZĄDU BANKU BGŻ BNP PARIBAS

TOMASZ BOGUS, PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD

OF BGŻ BNP PARIBAS

207B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E