WIDOK GŁÓWNEGO ODDZIAŁU BANKU BGŻ BNP PARIBAS W KIELCACH (UL. SIENKIEWICZA 47)

EXTERNAL VIEW OF BGZ BNP PARIBAS KIELCE MAIN BRANCH (UL. SIENKIEWICZA 47)

WIDOK ODDZIAŁU REGIONALNEGO BANKU BGŻ BNP PARIBAS W GDAŃSKU

EXTERNAL VIEW OF BGZ BNP PARIBAS GDANSK REGIONAL OFFICE

BUDYNEK TEN, PRZY UL. SIENKIEWICZA 47 W KIELCACH, JEST OBECNIE CENTRALĄ REGIONALNĄ BANKU BGŻ BNP PARIBAS. ZBIGNIEW ODRZYWOLSKI, ARCHITEKT Z KRAKOWA,

ZAPROJEKTOWAŁ TEN BUDYNEK W 1912 R. DLA KIELECKIEGO TOWARZYSTWA WZAJEMNEGO KREDYTU. PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ BUDYNEK STAŁ SIĘ WŁASNOŚCIĄ PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO

THIS BUILDING, LOCATED AT UL. SIENKIEWICZA 47, IN KIELCE, IS TODAY THE REGIONAL HEAD OFFICE OF BGZ BNP PARIBAS. IT IS ZBIGNIEW ODRZYWOLSKI, AN ARCHITECT FROM KRAKOW, WHO BUILT, IN 1912,

THIS BUILDING FOR THE KIELECKIE TOWARZYSTWO WZA JEMNEGO KREDYTU (KIELCE SOCIETY FOR MUTUAL CREDIT). AFTER WORLD WAR I, IT BECOMES THE PROPERTY OF PAŃSTWOWY BANK ROLNY

WNĘTRZE ODDZIAŁU BANKU BGŻ BNP PARIBAS

W GDAŃSKU (UL. BOGUSŁAWSKIEGO 2)

INTERNAL VIEW OF BGZ BNP PARIBAS GDANSK BRANCH,

UL. BOGUSLAWSKIEGO 2