H I S T O R I A G L O B A L N E J G R U P Y F I N A N S O W E J

1822, 1848, 1966 czy 2000 r.? Kiedy powstała Grupa BNP Paribas? Oficjalnie jesteśmy jedną z najmłodszych grup bankowych w Europie, utworzoną w 2000 r. poprzez połą- czenie znaczącego banku handlowego Paribas oraz BNP, największego banku we Francji. BNP, czyli francuski rdzeń Grupy, powstał w 1966 r. pod nazwą Banque Nationale de Paris w drodze połączenia dwóch francuskich banków o historii sięgającej 1848 r. Z kolei historia BNP Paribas Fortis, belgijskiej spółki zależnej Grupy, sięga aż 1822 r.

Banque Nationale de Paris: bank zrodzony z podwójnej rewolucji

W odpowiedzi na zamrożenie akcji kredytowej w następstwie Rewolucji w 1848 r. powstało wiele banków depozytowych i kredytowych. Dwie z tych instytucji były bezpośrednimi poprzednikami Banque Nationale de Paris (BNP): Comptoir National d Escompte de Paris (CNEP) był bankiem utworzonym ze wspólnej inicjatywy władz publicznych oraz grupy prywatnych wspólników, obejmujących najważ- niejszych paryskich drukarzy i wydawców, w tym Louisa Hachette, oraz przedsiębiorców, reprezentowanych m.in. przez Alphonse Pinarda; Comptoir National d Escompte de Mulhouse został utworzony z inicjatywy przedsię- biorców sektora tekstylnego i wytwórczego z Alzacji, regionu we wschodniej części Francji.

Te nowe przedsięwzięcia przyczyniły się do rewolucji w bankowości, która dokonała się w latach 50. i 60. XIX w. W tym okresie dzięki utworzeniu dużych banków depozytowych usługi bankowe i pożyczkowe stały się ogólnie dostępne dla zwykłych obywateli. Nowe instytucje przyciągnęły niezagospodarowane wcześniej oszczędności i wpompowały je z powrotem do gospodarki poprzez dyskontowanie weksli i udzielanie przedsiębiorstwom krótkoterminowych pożyczek. Osoby fizyczne z klasy średniej uzyskały także dostęp do szeregu nowych usług: usług kasowych, wynajmu skrzynek depozytowych, czeków, depo- zytu papierów wartościowych, akredytyw itd. Nowością była również współpraca banków bezpośrednio z klientami poprzez sieć oddziałów. Siedziba CNEP, której budowa rozpoczęła się w 1878 r., stała się doskonale widocznym symbolem obecności banku w Paryżu.

21