Pion Detaliczny obejmuje również biuro maklerskie Banku, które odgrywa kluczową rolę przy rozwijaniu i dystrybucji produktów inwestycyjnych wśród klientów detalicznych Banku.

François Benaroya, wiceprezes Zarządu, obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz obszar Integracji Rozwój i Strategia Banku, podkreśla: Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi dla wszystkich klientów detalicznych, z wykorzystaniem spójnego podejścia klientocentrycznego do budowy długofalowych relacji z naszymi klientami. Jesteśmy szczególnie dumni, że w 2015 r. BGŻ BNP Paribas został oceniony przez magazyn Newsweek jako drugi bank w Polsce w kategorii Bank Tradycyjny pomimo nawału prac integracyjnych, jakie musieliśmy wykonać w bieżącym roku po połączeniu banków.

Pion Agro i MŚP

Ogólnym celem pionu Agro i MŚP jest utrzymanie pozycji lidera na rynku rolno-spo- żywczym i wzrost w tempie przewyższającym wzrost rynku w zakresie obsługi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Nowo połączony Bank BGŻ BNP Paribas wykorzystuje najlepszą wiedzę fachową obydwu banków, aby zapewniać klientom jeszcze wyższy standard obsługi. Z BGŻ pochodzą umie- jętności w zakresie sektora rolno-spożywczego oraz finansowania z funduszy unijnych, natomiast BNP Paribas Bank Polska wnosi szerokie spektrum aktualnych ofert w banko- wości transakcyjnej oraz wiedzę fachową w sprzedaży wiązanej produktów takich jak: platforma FX, faktoring, leasing, finansowanie handlu oraz zaawansowane zarządzanie gotówką.

BGŻ BNP Paribas korzysta również z obecnego zasięgu geograficznego obydwu banków. BNP Paribas Bank Polska zbudował silną reprezentację w dużych miastach Polski, a BGŻ skoncentrował się głównie na mniejszych i średnich miejscowościach. Połączone sieci obydwu banków obejmują obecnie zasięgiem cały kraj.

Podejście skupione na kliencie

Główną zaletą pionu Agro i MŚP na rynku jest jego profesjonalizm, specjalistyczna wiedza bankowa oraz unikalna znajomość branży.

Klienci mogą polegać nie tylko na swoich Osobistych Doradcach, lecz także na wsparciu lokalnych ekspertów produktowych i Centrum Kompetencji w Centrali. Ponadto zespół analityków rynku rolno-spożywczego przygotowuje regularnie cotygodniowe i kwartalne raporty branżowe, które są rozsyłane do klientów oraz rozprowadzane poprzez sieci sprzedaży i ryzyka. Dodatkowo klienci korzystają z łatwego dostępu do usług i wiedzy fachowej poprzez różne kanały alternatywne, w tym platformy mobilne, internetowe i inne platformy bankowe, które pomagają zapewnić bliski kontakt z klientami.

BARTOSZ URBANIAK, CZŁONEK ZARZĄDU ODPOWIADA JĄCY ZA

OBSZAR AGRO I MSP W BANKU BGŻ BNP PARIBAS, ODWIEDZA JĄCY

GOSPODARSTWO ROLNE

BARTOSZ URBANIAK, HEAD OF AGRI & SME, BGZ BNP PARIBAS,

VISITING A FARM

211B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E