na niego. Stawia to naszych klientów w korzystnej pozycji: mogą interpretować impli- kacje zmian rynkowych, maksymalizując szanse i minimalizując koszty i ryzyka. Nasz zespół w Warszawie, dzięki swojemu rozległemu wieloletniemu doświadczeniu, pokrywa wszystkie aspekty działalności w zakresie papierów wartościowych, oferując wysoki poziom wiedzy eksperckiej, a ponadto co jest niezmiernie ważne na polskim rynku mamy silne możliwości w zakresie lobbingu i utrzymujemy bliskie relacje z władzami lokalnymi i organami regulacyjnymi.

BGŻ BNP Paribas Faktoring

Po zmianach, ktore nastąpiły w Europie Wschodniej w 1989 r., Polska stała się jednym z liderów we wdrażaniu zarówno zmian politycznych, jak i rozwiązań wolnorynkowych. Dzięki swojej wielkości i położeniu w Europie Środkowej Polska przyciągnęła zagraniczne inwestycje bezpośrednie w różnych branżach, m.in. w sektorze finansowym, w tym fakto- ringu. W 1994 r. Bank Handlowy, jeden z najstarszych krajowych banków, i Heller Group, reprezentowana przez swój austriacki podmiot zależny, oraz International Financial Cor- poration, która wprowadziła Heller na rynek, utworzyli pierwszą firmę faktoringową w Polsce. Przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem i podmiot ten nadal jest jednym z liderów rynku.

Po 20 latach funkcjonowania rynku w Polsce faktoring stał się dojrzałą branżą, w której działa 23 odrębnych firm i 20 banków oferujących produkty faktoringowe przy wsparciu lokalnych dostawców informatycznych. W 2001 r. usługodawcy utworzyli Polski Związek Faktorów promujący faktoring i podejmujący starania na rzecz rozwoju branży. W ciągu ostatnich pięciu lat obroty z faktoringu w Polsce potroiły się, osiągając jeden z najwyż- szych poziomów dynamiki w branży w Europie.

Grupa BNP Paribas jest reprezentowana w Polsce przez BGŻ BNP Paribas S.A. i przez spółki bezpośrednio powiązane z podmiotami operacyjnymi Grupy BNP Paribas. Pion, działający pond nową firmą BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. od czerwca 2015 r., powstał w grudniu 2004 r. We wrześniu 2006 r. mający siedzibę w Holandii Fortis Com- mercial Finance Holding N.V. przejął małą firmę faktoringową pod nazwą 4Factor Sp. z o.o. w amach przyjętej przez Fortis strategii wchodzenia na polski rynek. Od tego czasu spółka zmieniała właścicieli i nazwy. Współpraca Grupy BNP Paribas ze spółką rozpoczęła się w październiku 2011 r., kiedy to Grupa nabyła ogólnoświatową sieć Fortis Commercial Finance, ówczesnego lidera faktoringu w Europie. BNP Paribas Bank Polska przejął spółkę w kwietniu 2012 r. i w czerwcu zmienił jej firmę na BNP Paribas Factor Sp. z o.o.

Po tych zmianach własnościowych BGŻ BNP Paribas Faktoring szybko się rozwijał. Udział spółki w rynku, który na początku 2014 r. kształtował się na poziomie 1,6%, miał wzrosnąć do 7% (z uwzględnieniem portfela Banku BGŻ) do końca 2015 r., podczas gdy największy gracz na rynku miał udział rzędu 15%. Stéphane Bécoulet, Prezes Zarządu, podkreślał: Rynek faktoringowy w Polsce szybko się rozwija, ponieważ produkt jest oferowany

227B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E