CERTYFIKAT PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI DLA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE CARDIF POLSKA S.A., ZA KONSEKWENTNĄ REALIZACJĘ POLITYKI

I STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ POZYCJĘ LIDERA WŚRÓD NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH I EFEKTYWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

CARDIF COMPANY HAS BEEN AWARDED THE PRESTIGIOUS PEARL OF THE POLISH ECONOMY AWARDS FOR ITS UNREMITTING EFFORTS IN IMPLEMENTING

THE POLICY AND STRATEGY OF THE COMPANY AND MAINTAINING ITS POSITION AMONG THE MOST DYNAMIC AND EFFECTIVE POLISH ENTERPRISES.