ciężka praca przyczyniła się do pierwszych sukcesów. Następnie, w 2000 r., Arval Polska podpisał swój pierwszy duży kontrakt na wynajem kilkuset pojazdów. Po tym następowały dalsze osiągnięcia. W miarę tego, jak rosły oczekiwania klientów, Arval Polska do swojej podstawowej usługi finansowania flot samochodowych klientów i ich utrzymania stopniowo dodawał kolejne produkty i usługi, takie jak ubezpieczenia komunikacyjne i karty paliwowe.

W 2005 r. Arval Polska stał się inicjatorem i jednym z założycieli Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) i od samego początku ma przedstawiciela w zarządzie PZWLP. Obecnie Związek zrzesza 16 firm zajmujących się długoterminowym wynajmem, a jego głównym zadaniem jest kształtowanie i wpływanie na rozwój sektora wynajmu i leasingu pojazdów oraz zarządzania flotą.

Poza tym imponującym wzrostem organicznym Arval Polska postanowił rozwijać się przez przejmowanie portfeli kontraktów od mniejszych spółek. Zgodnie z tym podejściem spółka nabyła floty od Daimler Fleet Management Polska w 2010 r. i Hertz Lease w 2014 r.

Arval zasadniczo stworzył i ukształtował polski rynek zarządzania flotą, przygotowując grunt dla podobnych firm, które zachęcone sukcesem pioniera wkrótce otworzyły oddziały w Polsce. Dzięki zarządzaniu flotą ponad 16 000 pojazdów Arval jest obecnie na drugim miejscu pod względem oferujących pełny zakres usług firm leasingowych lub firm oferujących długoterminowy wynajem pojazdów bez pełnej opcji.

Prezes Zarządu Arval Polska Grzegorz Szymański opisuje sytuację w następujący sposób: Arval Polska obsługuje obecnie 650 klientów. Większość z nich działa w sektorze tele- komunikacji, usług informatycznych, FMCG, tytoniowym i farmaceutycznym. Nasz portfel jest zdominowany przez firmy międzynarodowe duże korporacje, które w swojej działal- ności korzystają z wielu flot. Jednakże oferujemy usługi również na rzecz małych i śred- nich firm. Arval obsługuje każdego klienta z najwyższą uwagą, niezależnie od wielkości jego floty czy modelu biznesowego. Wiemy od naszych klientów, że firmy decydują się na współpracę z Arval Polska z powodu naszego aktywnego podejścia, innowacyjnej obsługi i dogłębnej analizy potrzeb klienta, która umożliwia nam znaczne obniżenie kosztów związanych z flotą.

Arval Polska poświęca dużo uwagi polityce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w ramach której oferuje swoim użytkownikom profesjonalne szkolenie w Akademii Jazdy Arval w zakresie technik jazdy, w tym jazdy ekologicznej i bezpieczeństwa jazdy.

W 2014 r. spółka otrzymała certyfikat ISO 14001 potwierdzający skuteczność jej poli- tyki w zakresie ochrony środowiska. Arval Polska realizuje również liczne inicjatywy wewnętrzne celem ciągłego doskonalenia jakości obsługi klienta. Należą do nich: audyty współpracujących warsztatów i przeglądy standardów obsługi klienta, regularne badania satysfakcji użytkowników pojazdów oraz badania Net Promoter Score (NPS). Pod koniec 2015 r. spółka otrzymała certyfikat ISO 9001 potwierdzający spełnianie standardów zarządzania jakością.

235B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E