BNP Paribas Personal Finance

Pierwsze kroki Cetelem w Polsce

Pod koniec grudnia 1997 r., po przeprowadzeniu badania rynku polskiego, Cetelem107 postanowił rozpocząć działalność w Polsce. Na lidera projektu został wyznaczony Jean- Jacques Rognant, który przeniósł się do Warszawy w styczniu 1998 r. Wkrótce dołączył do niego Maciej Witucki i razem zaczęli pracować w biurach Cardif, zanim zebrali zespół 28 pracowników i przeprowadzili się do nowej siedziby po drugiej stronie Wisły: Dlaczego Praga? Bo po prostu była tańsza i właśnie zainstalowano nową centralę tele- foniczną. Wiedzieliśmy więc, że będziemy mieli wystarczająco dużo linii telefonicznych, co jest bardzo ważne w naszej działalności! wspomina Jean-Jacques Rognant.

Spółka, którą w ten sposób utworzono, czyli Cetelem Polska Expansion, była jedynie spółką zajmującą się pozyskiwaniem klientów (prospecting). Cetelem wykluczał pomysł prowadzenia dystrybucji pożyczek, tj. rodzaju kredytów niepodlegających regulacji, gdyż było to niezgodne ze stanowiskiem etycznym Grupy. Musiał się więc znaleźć bank, który zgodziłby się włączyć pożyczki Cetelem do swojego bilansu, przy uzgodnieniu, że Cetelem zachowywałby odpowiedzialność za stronę sprzedażową, wszelkie decyzje kredytowe, działania posprzedażowe i ryzyko operacyjne. Prosper Bank zgodził się na partnerstwo i Cetelem był gotów do rozpoczęcia działalności.

Jean-Jacques Rognant wyjaśnia sytuację, jaka wówczas panowała: Rozpoczęliśmy bez jakiejkolwiek telematyki, więc nie mieliśmy możliwości podejmowania decyzji kredytowych w trybie online. Najpierw współpracowaliśmy z Elektrolandem, małą siecią, która była pionierem w sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego; działalność rozwijała się powoli, co umożliwiło nam swoiste dotarcie silnika . Następnie zaczę- liśmy współpracować z siecią Carrefour. Dokonaliśmy olbrzymiego skoku naprzód, kiedy przejęliśmy [sieć supermarketów] Géant od General Electric (GE). Od tej pory mogliśmy podejmować decyzje szybciej i sprawy przyspieszyły jeszcze bardziej, kiedy uruchomi- liśmy podejmowanie decyzji w trybie online przez system rata@net, który został opraco- wany przez nasz własny zespół informatyczny pod kierunkiem Radosława Kuczyńskiego. Géant dawał nam wówczas przewagę w stosunku do GE, umożliwiając nam nagle wzrost z 60 wniosków kredytowych dziennie do 600 praktycznie co powodowało pewne problemy!

Pierwsze karty

Bardzo szybko Cetelem wprowadził produkt Aura kartę opartą na kredycie odna- wialnym. Następnie Cetelem nawiązał współpracę z Eastbridge Group, która kupiła sieć

107. Utworzona we Francji w 1953 r. firma Cetelem stała się międzynarodowym specjalistą w zakresie kredytów konsumpcyjnych. Jako dawny klejnot w koronie Compagnie bancaire, który dołączył do Paribas w 1966 r., Cetelem połączył się z UCB w 2008 r., tworząc BNP Paribas Personal Finance. Cetelem jest obecnie jedną z marek handlowych BNP Paribas Personal Finance.

239B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E