Domów Towarowych Centrum. Cetelem postanowił wprowadzić drugą kartę pod nazwą Optimum do stosowania w sklepach Eastbridge Group i w Tesco. W 2005 r. Cetelem wprowadził kartę Aura MasterCard Electronic, która była pierwszą detaliczną kartą wspólnych marek w Polsce.

Kontrola ryzyka

Z początkiem 2000 r. wszyscy dostawcy kredytów konsumpcyjnych w Polsce odnotowy- wali szybki wzrost działalności. Jednakże kredyt konsumpcyjny był nowym produktem, słabo zrozumiałym dla konsumentów, i metody windykacji długu były nadal dosyć nie- efektywne, co prowadziło do zwiększenia ryzyka. Dzięki większemu know-how Cetelem miał lepszy punkt wyjścia niż większość rywali i w 2002 r. zdołał obniżyć o połowę swój koszt ryzyka, nawet przy zwiększeniu stopy akceptacji wniosków kredytowych.

Konsolidacja kredytów konsumpcyjnych

W 2006 r. Grupa BNP Paribas opracowała plan połączenia działalności Cetelem w obszarze kredytów konsumpcyjnych w Polsce z działalnością Sygma Bank Polska, utworzonego w 1999 r. i będącego spółką zależną w proporcji 50:50 od Grupy BNP Paribas Group i Grupy LaSer. Obydwie spółki miały bardzo podobne modele biznesowe oprócz kre- dytów samochodowych, których Sygma Bank Polska nie udzielał. Decyzja o połączeniu obydwu przedsiębiorstw została ostatecznie podjęta w 2010 r.

Renesans linii biznesowej BNP Paribas Personal Finance

Nabycie przez BNP Paribas Banku Fortis w 2009 r. zmieniło sytuację w Polsce. W 2006 r. Fortis Bank Polska przejął Dominet Bank; nowy podmiot miał 260 placówek detalicznych. Kiedy Fortis przyłączył się do Grupy BNP Paribas, podjęto decyzję o połączeniu całości działalności w zakresie kredytów konsumpcyjnych plus działalność Cetelem Bank Polska w zakresie finansowania samochodów w dedykowaną linię biznesową w Fortis Bank Polska.

Nowa linia została utworzona w styczniu 2010 r. i bank utworzył zautomatyzowaną platformę kredytów konsumpcyjnych w Warszawie. Działalność w zakresie kredytów samochodowych została uruchomiona ponownie w kwietniu 2010 r., a kilka miesięcy później wystartowała ponownie sprzedaż kredytów osobistych poprzez sieć placówek Fortis Bank Polska.

Silny wzrost organiczny w latach 2010 2014

W okresie 2010 2014 działalność szybko się rozwijała, przy potrojeniu produkcji kre- dytów dając spółce ponad 2% udziału w rynku. Podpisano ważne umowy partnerskie w segmencie finansowania samochodów z firmami Harley-Davidson, Ducati i Triumph

PRZYKŁAD KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI: OFERTA KREDYTU

GOTÓWKOWEGO (2007)

EXAMPLE OF COMMUNICATION WITH CLIENTS

- CASH LOAN OFFER (2007)

241B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E