w sektorze motocykli oraz Kia i Hyundai w sektorze samochodowym w wyniku czego pion jeszcze bardziej się rozwinął, zdobywając drugą pozycję na rynku.

Nowe możliwości wynikające z utworzenia BGŻ BNP Paribas

Utworzenie połączonego Banku BGŻ BNP Paribas miało olbrzymi wpływ na pion kredytów konsumpcyjnych zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 70% sprzedaży wszyst- kich kredytów konsumpcyjnych w Polsce odbywa się w placówkach bankowych. Dzięki BGŻ BNP Paribas sieć placówek dostępna dla BNP Paribas Personal Finance zwiększyła się z 220 do niemal 600, co może spowodować podwojenie sumy udzielonych kredytów.

Tymczasem ruch Grupy BNP Paribas polegający na przejęciu 100% kontroli LaSer w lipcu 2014 r. przygotował grunt dla BGŻ BNP Paribas pod wchłonięcie polskiego pionu Sygma.

Obiecująca przyszłość

Linia biznesowa Personal Finance jest odpowiedzialna za całość kredytów konsumpcyj- nych BGŻ BNP Paribas. Kiedy wszystkie piony BGŻ BNP Paribas i Sygma zostaną osta- tecznie połączone, linia biznesowa Personal Finance stanie się multispecjalistą w zakresie kredytów konsumpcyjnych z silną pozycją we wszystkich segmentach rynku: 2. miejsce w dziedzinie kredytów samochodowych pozycja dodatkowo wzmocniona przez podpisanie umowy partnerskiej z Mitsubishi w 2015 r., 3. miejsce w dziedzinie udzielania kredytów w punkcie handlowym z Sygma współ- pracuje w Polsce 13 000 punktów handlowych, 2. miejsce w dziedzinie kart kredytowych i lojalnościowych: 600 000 klientów Sygma ma kartę kredytową, przez co linia biznesowa BNP Paribas Personal Finance ma możli- wość stać się poważnym emitentem kart w Polsce i numerem 3 na rynku, 6. miejsce w dziedzinie sprzedaży pożyczek osobistych w placówkach banku, benchmarkowy kredytodawca cyfrowy z produktem iGotowka.pl w 100% internetowe pożyczki osobiste.

Michel Thébault, kierownik Personal Finance w BGŻ BNP Paribas, ma zaufanie do przy- szłości tej linii biznesowej, niemniej podkreśla wyzwania, które przed nią stoją: Chcemy osiągnąć cel 6% udziału w rynku w 2018 r. oraz zapewnić odpowiednią kon- trolę i rentowność naszej działalności. Ponadto nasza misja odpowiedzialnego kredytu doskonale wpisuje się w ogólne pozycjonowanie BGŻ BNP Paribas jako wysoce odpowie- dzialnego banku obsługującego realną gospodarkę, jej klientów i społeczności lokalne. Liczba nowych klientów, których przyjmujemy co roku około 700 000 daje powody do optymizmu. Jednakże jednym z naszych głównych wyzwań jest przekształcenie tak dużej liczby klientów korzystających z kredytów konsumpcyjnych w klientów bankowości BGŻ BNP Paribas.

243B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E