H I S T O R I A G L O B A L N E J G R U P Y F I N A N S O W E J

W 1966 r. wzmocniły się więzy pomiędzy Paribas i Compagnie Bancaire. Stworzona w 1959 r. Compagnie obejmowała szereg wyspecjalizowanych spółek finansowych two- rzonych od 1946 r. przez charyzmatycznego wizjonera i przedsiębiorcę Jacques a de Fouchiera. Wśród nich znajdowały się: spółka Cetelem powołana w 1953 r. jako insty- tucja finansowania konsumentów, UCB wyspecjalizowana w finansowaniu nieruchomości, a od 1973 r. także Cardif, towarzystwo ubezpieczeniowe, które opracowało nowe grupy produktów i nowe kanały dystrybucji. Jacques de Fouchier pełnił później funkcję Prezesa Zarządu Paribas, dodając tej instytucji kolejny wymiar innowacji i przedsiębiorczości. W 1968 r. Paribas po wcześniejszej nieudanej próbie przejęcia Grupy Crédit Industriel et Commercial wykorzystał nowe zasady pozwalające łączyć działalność banków handlo- wych i banków depozytowych do przejęcia kontroli nad Crédit du Nord.

Nacjonalizacje i prywatyzacje

W 1982 r. nowy rząd socjalistów znacjonalizował cały BNP, którego pracownikom od 1973 r. pozwolono składać zapisy na akcje banku. Dla akcjonariuszy Paribas szokiem była informacja, że własność i tego banku została przejęta przez państwo po raz pierwszy. Mimo to lata 80. XX w. okazały się okresem deregulacji i innowacji finansowych. Techno- logie komputerowe zaczęły odgrywać kluczową rolę w obsłudze klientów. Pierwszy raz wyciągi bankowe można było sprawdzić przy wykorzystaniu usługi Minitel wczesnej sieci komputerowej wynalezionej we Francji, a BNP podjął olbrzymi wysiłek, by pozostać na czele stawki na froncie technologicznym.

W 1989 r. BNP zawarł strategiczny alians w zakresie ubezpieczeń z towarzystwem UAP, które później stało się częścią grupy AXA. Już u zarania Jednolitego Rynku Europejskiego w latach 90. XX w. BNP wzmocnił swe więzy z Dresdner Bankiem oba banki objęły część kapitału zakładowego partnera i realizowały wspólne przedsięwzięcia, zwłaszcza w krajach byłej Europy Wschodniej, np. w Polsce. Niemniej bank znany był głównie z finansowania przedsiębiorstw i dużych projektów. Zaangażował się w projekty sektora lotniczego i kosmicznego i pomógł w finansowaniu dwóch słynnych europejskich pro- jektów: Eurotunelu w 1986 r. oraz parku Euro Disney (obecnie Disneyland Paryż) w 1992 r. Bank prowadzony był w sposób ostrożny, dzięki czemu uniknął krachu na rynku nieru- chomości w latach 90. XX w.

W tym okresie Paribas otworzył duży parkiet handlowy w Londynie w 1986 r., a Compagnie Bancaire szła dalej ścieżką innowacji. W 1984 r. założyła Cortal, pierwszy w pełni bez- oddziałowy bank, który rok później rozpoczął oferowanie oprocentowanych rachunków, a w 1994 r. otworzył butik SICAV (otwartych funduszy inwestycyjnych). Kiedy polityka rządu uległa kolejnej zmianie, w 1987 r. przeprowadzono reprywatyzację Paribas, któ- rego publiczna oferta przyciągnęła rekordową liczbę akcjonariuszy indywidualnych. Bank realizował w tym czasie model biznesowy oparty na międzynarodowej bankowości han- dlowej i finansowaniu specjalistycznym, który doprowadził do zbycia w 1997 r. pionu detalicznego Crédit du Nord.

29