H I S T O R I A G L O B A L N E J G R U P Y F I N A N S O W E J

2002, Cortal wchłonął spółkę Consors, uzyskując dodatkową ekspercką wiedzę finan- sową. 2005, Do Grupy dołączył Türk Ekonomi Bankasi (TEB). 2006, Bankowi BNP Paribas udało się przejąć Banca Nazionale del Lavoro (BNL), szósty co do wielkości bank we Włoszech, otwierając tym samym drugi rynek krajowy w Europie. W tym samym roku BNP Paribas nabył 51% kapitału UkrSibbanku, czwartego pod względem wielkości banku na Ukrainie. 2009, Wielka operacja, w ramach której Grupa przejęła Fortis Bank w Belgii i jego spółkę zależną BGL w Luksemburgu, pozyskując w ten sposób dwa kolejne rynki krajowe . 2013, BNP Paribas uruchomił Hello bank!, w 100% mobilny bank cyfrowy we Francji, Niemczech i Belgii. 2014, BNP Paribas przejął od holenderskiej grupy finansowej Rabobank polski Bank BGŻ. W tym samym roku BNP Paribas podjął ważny krok w rozwoju Grupy na rynku niemieckim i nabył cyfrowego maklera DAB Bank AG. W międzyczasie we Francji Grupa przejęła pełną kontrolę nad LaSer, dużym francuskim podmiotem oferującym kredyty konsumpcyjne.

Jednocześnie Grupa BNP Paribas wyszła z kryzysu wstrząsającego od 2007 r. systemem finansowym nie dość, że bez żadnego uszczerbku, to wręcz silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to w 2014 r. BNP Paribas musiał zawrzeć ugodę z władzami amerykań- skimi dotyczącą naruszenia niektórych amerykańskich przepisów o sankcjach gospodar- czych. W ramach tej ugody BNP Paribas przyjął odpowiedzialność i przyznał się do winy oraz zapłacił karę w wysokości 8,97 mld dolarów. Grupa uzgodniła także z amerykań- skimi władzami program naprawczy i ogłosiła kompleksowy plan wzmocnienia procedur z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami.

Grupa głęboko zakorzeniona w bogatej historii

W ostatnich latach rodzina Grupy powiększyła się znacznie o nowe podmioty wnoszące ze sobą własną, bogatą historię. Przykładowo w historii Fortis Banku zapisana jest cała historia belgijskiej industrializacji. Ta belgijska spółka Grupy BNP Paribas rozpoczęła swoje istnienie jako Algemeene Nederlandsche Maatschappij w 1822 r. królewskim dekretem w celu promowania przemysłu (zanim jeszcze Belgia stała się krajem), a następnie po uzyskaniu niepodległości w 1830 r. kontynuowała działalność pod firmą Société Générale de Bel- gique, wchłaniając założoną w 1865 r. Compagnie Générale d Epargne et de Retraite (CGER). Banque Générale du Luxembourg, utworzony w 1919 r. przez Société Générale de Belgique, dodaje do tej historii własny rozdział o rozwoju usług finansowych w Wielkim Księstwie.

BNL, utworzony w Rzymie w 1913 r., zawsze był kluczowym partnerem włoskiej gospo- darki, a jego ogólnie szanowane doświadczenie w finansowaniu włoskiej branży filmowej sięga 1935 r. Bank of the West zadomowił się na zachodzie USA w 1874 r., a First Hawa- iian Bank zaczął oferować swoje usługi w 1856 r. TEB, pionier bankowości prywatnej w Turcji, jest spadkobiercą regionalnego banku utworzonego w 1927 r. BGŻ, najnowszy nabytek Grupy, rozpoczął finansowanie produkcji rolno-spożywczej w Polsce w 1919 r.

33