H I S T O R I A G L O B A L N E J G R U P Y F I N A N S O W E J

W obliczu licznych zmian globalnego otoczenia gospodarczego Grupa pokazała, że inte- gracja różnych historii i kultur w jednym podmiocie może stać się istotną przewagą kon- kurencyjną, ponieważ pomaga w twórczy sposób stawić czoła wyzwaniom finansowania gospodarki i sprostać potrzebom klientów w XXI w.

Analizując historię Grupy BNP Paribas, można zidentyfikować szereg cech i wartości, które wraz z upływem czasu zostały zbudowane, przekazane i przejęte, często w trud- nych okolicznościach, poprzez rozszerzanie Grupy: wieloletnia tradycja międzynarodowa i wielokulturowa, konsekwentna polityka ścisłej współpracy z przemysłem i przedsiębiorstwami i zaspo- kajanie ich potrzeb, a z drugiej strony szeroka oferta lokalnych usług dla klientów indywidualnych, ekspercka wiedza i rygorystyczna analiza ryzyka, kultura innowacji, kreatywności i handlowej witalności, i ostatnie, ale nie mniej ważne zdolność do integrowania różnych kultur i historii.

Roger Nougaret DYREKTOR DS. DZIEDZICTWA I HISTORYCZNYCH ARCHIWÓW

GRUPY BNP PARIBAS