REKLAMA OPUBLIKOWANA WE FRANCUSKIEJ GAZECIE LE FIGARO 22 PAŹDZIERNIKA 1937 R.

ADVERTISING PUBLISHED IN THE FRENCH NEWSPAPER LE FIGARO ON 22 OCTOBER 1937

CZEK WYSTAWIONY PRZEZ FRANCUSKO-POLSKI BANK W 1937 R.

BANQUE FRANCO-POLONAISE CHEQUE ISSUED IN 1937