Treść

7 Przedmowa

11 Wprowadzenie

13 100 lat działalności w Polsce

15 Chronologia

19 Historia globalnej grupy finansowej

35 Banque de Paris et des Pays-Bas oraz Société Générale de Belgique w Polsce w okresie międzywojennym

93 Historia BGŻ

97 Państwowy Bank Rolny (1919 1949)

117 Bank Rolny (1950 1975)

137 BGŻ (1975 2000)

157 BGŻ: Czas intensywnych zmian wywiad z Jackiem Bartkiewiczem

169 Nabycie BGŻ

179 Pochodzenie i powstanie BNP Paribas Banku Polska

205 BNP Paribas w Polsce: linie biznesowe i spółki zależne

251 Źródła i bibliografia

251 Podziękowania