PLAN PÓL NAFTOWYCH W SCHODNICY, OK. 1920 R.

PLAN OF THE OIL FIELDS OF SCHODNICA, CIRCA 1920

MAPA PÓL NAFTOWYCH SCHODNICA, OK. 1920 R.

PLAN OF THE OIL FIELDS OF SCHODNICA, CIRCA 1920