W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

klientów była wyznania żydowskiego. Oddział w Drohobyczu wyspecjalizował się w finan- sowaniu wydobycia ropy naftowej.

W październiku 1924 r., rozumiejąc, że sytuacja przemysłowa i finansowa w Polsce jest delikatniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, dyrekcja WBV wystąpiła do BBE o nowe i znaczne kredyty w dolarach, licząc na ostrożność dyrektora SGBP:

Dyrektor Fajans nie ma zamiaru udzielać polskiemu przemysłowi poza przypadkami cał- kowicie wyjątkowymi kredytów długoterminowych, to znaczy od trzech do sześciu mie- sięcy, kredytów, które ubezpieczyć można tylko poprzez refinansowanie przez instytucje patronackie to znaczy BBE i WBV12.

Bank BBE nie był przychylny zwiększeniu otwartego kredytu w dolarach, podczas gdy bank WBV miał bardziej optymistyczne nastawienie:

Wewnętrzna sytuacja polityczna w Polsce stabilizuje się z dnia na dzień [i] nie widzimy w chwili obecnej zagrożenia zewnętrznego z uwagi na aktualne osłabienie Niemiec i niemoc Rosji. Również wydaje się, że sytuacja gospodarcza się poprawia 13.

Wiosną 1924 r. wyniki po pierwszym roku finansowym działalności BSGP pozwoliły na wypłatę dywidendy w wysokości 5%. Poza tą dywidendą BBE i WBV czerpały istotne korzyści z kredytów dewizowych, jakich udzieliły swojej spółce zależnej.

W 1925 r. polskim sektorem bankowym wstrząsnął poważny kryzys. Poza Warschauer Diskonto-Bank, Westbank i niewielkim Allgemeine Kreditbank polskie banki boleśnie odczuły nadmierne zamrożenie środków i były zmuszone zabiegać o pomoc ze strony rządu lub z zagranicy. Na przykład Bank Handlowy w Warszawie, który potrzebował od 4 do 6 milionów dolarów, aby się podźwignąć, uzyskał kredyty z Banca Commerciale Italiana:

Jeśli chodzi o SGBP, działalność spółki w zakresie działalności zagranicznej znacznie się rozwinęła i ze wszystkich stron otrzymuję zapewnienia, że spółkę uznaje się za naj- lepszy bank w kraju z punktu widzenia zarówno zarządzania, jak i kredytów. Działalność krajowa jest dosyć ograniczona z punktu widzenia transakcji kredytowych. Wynika to po pierwsze z prowadzenia polityki mającej na celu ogólne zmniejszenie zaangażowania oraz większe niż poprzednio rozproszenie tego zaangażowania, a po drugie z tego, że uznano, że w aktualnych okolicznościach należy bardzo poważnie badać, komu można udzielić kredytów .

Kapitał banku stopniowo zwiększano z 1,5 mln zł do 2 mln w 1926 r. i do 8 mln zł w 1928 r. W sierpniu 1929 r. Böhmische Union-Bank, spółka joint-venture banków BBE i WBV, weszła

12. AGR II, BBE, n° 81-82, Oskar Pollak do kawalera de Wouters d Oplinter, 11 października 1924 r.

13. AGR II, BBE, n° 81-82, Richard Fanta do kawalera de Wouters d Oplinter, 25 października 1924 r.

65