AKT PRZYZNANIA POLSCE POŻYCZKI STABILIZACYJNEJ, 1927 R. INFORMACJA O TRANSZY FRANCUSKIEJ

ISSUANCE OF THE STABILIZATION LOAN OF THE REPUBLIC OF POLAND, 1927. INFORMATION MEMORANDUM OF THE FRENCH TRANCHE