WIDOK ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZA CENTRALI ELEKTRYCZNEJ W ŁODZI, ADMINISTROWANEJ PRZEZ

JEDNO Z PRZEDSIĘBIORSTW NALEŻĄCYCH DO GRUPY SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE W POLSCE

EXTERIOR AND INTERIOR VIEWS OF THE LODZ POWER STATION, WHICH WAS RUN BY A COMPANY

BELONGING TO THE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE GROUP IN POLAND