T H E I N T E R-WA R Y E A R S

POTWIERDZENIE PRZELEWU ZAADRESOWANE DO ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTRYCZNEGO, KLIENTA SGBP

DEBIT NOTICE TO THE LODZ POWER COMPANY, AN SGBP CLIENT