zmian w tym kierunku dzięki swojej zdolności do mobilizowania niezbędnego finanso- wania oraz świadczenia odpowiednich do potrzeb usług bankowych.

Grupa BNP Paribas jest dumna ze swojego uczestnictwa w tym niezwykłym rozwoju oraz swojego wkładu w finansowanie stabilnej i dynamicznej gospodarki. Wraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas oraz pozostałymi spółkami z Grupy, zwłaszcza europejskimi, BNP Paribas oferuje swoje usługi na rzecz tego rozwoju i wzrostu polskiej gospodarki.

Jean Lemierre, PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS